Đại Hội Thường Niên

Giới Thiệu Kỷ Yếu Ân Tình Kỹ Thuật

Kỷ Yếu lấy chủ đề là Ân Tình Kỹ Thuật với ước vọng ghi lại những Ân Tình đã cưu mang trong suốt thời gian đi học hay đi làm trong ngành học Kỹ Thuật Việt Nam

Họp Mặt LTKTVN-UC Tại Sydney - 2017

 

Vào cuối tháng Mười Một năm nay (11/2017)

Thầy Cô, bạn cũ có đôi ngày

Họp mặt kỷ niệm ngày thành lập

Ghi dấu mười năm chặng đường dài.     

        Đất khách quê người nhớ trường xưa

        Bạn bè cùng lớp gặp rất thưa

        Biết đến bao giờ mới có dịp

       Kể chuyện năm nào, chuyện nắng mưa.

Nhờ có Liên Trường mới gặp nhau

Bạn bè xưa cũ của ngày nào

Chung trường chung lớp, chung mộng ước

Mừng vui lẫn lộn, lòng nao nao.

         Sau thời gian dài mới gặp nhau

         Mái tóc xanh tươi đã phai màu

         Bên nhau sống lại thời son trẻ

         Kể chuyện năm nào thỏa khát khao.

Bạn bốn phương trời tụ về đây

Kỹ Thuật Hành Khúc trò cùng Thầy

Cất cao tiếng hát cùng một nhịp

Chào đón bạn cũ trong vòng tay.

                                                               VHN-02/17

Đại Hội LTKTVNUC Kỳ 9 ngày 18/11/2016 tại Melbourne

Đại Hội LTKTVNUC/Melbourne năm nay vẫn được long trọng tổ chức tại Happy Reception, thuộc thị trấn Ascot Vale như năm 2013. 

Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu Kỳ 9 năm 2016

 

 

Xin mời quý Thầy Cô, quý đồng môn và thân hữu cùng xem các bài viết và hình ảnh của Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu kỳ 9 vừa được tổ chức ngày 18/11/2016 tại Melbourne.

- Thơ Hãy Đến Họp Mặt LTKTVN/UC - Melbourne Lần 9 (2016)

Hình ảnh Đại Hội 9 (anh Hảo)

- Hình ảnh Đại Hội 9 (anh Vinh)

Hình ảnh Du Ngoạn Botanics Garden (anh Vinh)

Hình ảnh Du Ngoạn The Great Ocean Road,Splitpoint Lighthouse (anh Vinh)

Tường thuật Đại Hội LTKTVNUC Kỳ 9

 

Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 5 Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu thầy Huỳnh Ái Tông, hiệu trưởng Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ Sàigòn trước 30/04/1975 gửi đăng bài viết “Vài Kỷ Niệm với Trường Kỹ Thuật Việt Nam”.

Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 4 Trường Trung Học Kỹ Thuật Y Ut Banmêthuột

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu thầy Huỳnh Ái Tông, hiệu trưởng Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ Sàigòn trước 30/04/1975 gửi đăng bài viết “Vài Kỷ Niệm với Trường Kỹ Thuật Việt Nam”.

Hãy Đến Họp Mặt LTKTVN/UC - Melbourne Lần 9 (2016)

Đất khách quê người còn gặp nhau
Được ngồi bên nhau như ngày nào 
Không có niềm vui nào hơn nữa
Tình bạn như cũ, chẳng bạc màu.

Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 3 Ban Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu thầy Huỳnh Ái Tông, hiệu trưởng Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ Sàigòn trước 30/04/1975 gửi đăng bài viết “Vài Kỷ Niệm với Trường Kỹ Thuật Việt Nam”.

Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 2 Trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu thầy Huỳnh Ái Tông, hiệu trưởng Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ Sàigòn trước 30/04/1975 gửi đăng bài viết “Vài Kỷ Niệm với Trường Kỹ Thuật Việt Nam”.

Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 1 Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Các Trường Kỹ Thuật VN

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu thầy Huỳnh Ái Tông, hiệu trưởng Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ Sàigòn trước 30/04/1975 gửi đăng bài viết “Vài Kỷ Niệm với Trường Kỹ Thuật Việt Nam”.

Họp Mặt LTKTVN/UC-BRISBANE (Queensland) - 2015 Du Ký

Ba mươi bốn người từ Sydney
Ai cũng mong muốn để được đi
......
Đối với các bạn bận không đến
Sẽ mơ, sẽ mộng, sẽ tiếc hoài.