Đại Hội Thường Niên

Vài ghi nhận về Ngày Đại Hội 23/11/2012

Đại Hội Đệ Tứ Chu Niên của Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu cũng đã được tổ chức tại nhà hàng Crystal Palace, Canley Heights, NSW vào ngày 23/11/2012.

Đài VNRA tường trinh về Đại Hội LTKT VN/UC Kỳ 5

"Lá thư Úc châu” của phóng viên Nguyễn Đình Khánh Đài Việt Nam Úc Châu tường trình về Đại Hội LTKT VN/UC Kỳ 5

Tạp ghi ngày Đại Hội 25-11-2011

25-11-2011 Đêm Đại Hội thật tưng bừng, náo nhiệt, nhưng không đủ để gói trọn những chờ mong hứa hẹn.

Thông Báo Thay Thư Mời Đại Hội Thường Niên 2012

Đại Hội Thường Niên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu Kỳ 5 sẽ được tổ chức vào ngày 23/11/2012 tại Sydney.

Vài cảm nghĩ về ngày Đại Hội LTKT VN/Úc Châu Kỳ III-2010

Mừng Kỷ niệm Đệ Nhị Chu Niên 26-11-2010 của Hội Ái Hữu LTKT/Việt Nam Úc Châu
Thầy trò Kỹ Thuật gần xa
Tìm về họp mặt chan hòa niềm vui

Đại Hội Thường Niên Kỳ 5

Xin thông báo đến tất cả quý Thầy Cô và bạn hữu Đại Hội Thường Niên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu Kỳ 5 sẽ được tổ chức vào ngày 23/11/2012 tại Sydney. Mời xem chi tiết trong Thông Báo Thay Thư Mời trong mục Sinh Hoạt - Đại Hội Thường Niên.