Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu Kỳ 10 năm 2017

 

 

Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu kỳ 10 vừa được tổ chức ngày 26/11/2017 tại Sydney đã thành công tốt đẹp. 

Xin mời quý Thầy Cô, quý đồng môn và thân hữu đón xem các bài viết và hình ảnh của Đại Hội.

- Thơ Họp Mặt LTKTVN-UC Tại Sydney - 2017

- Hình ảnh Đại Hội Kỳ 10 (anh Vinh)

Giới Thiệu Kỷ Yếu Ân Tình Kỹ Thuật (có link download)

- Lời Cảm Ơn Muộn Màng

 

 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý Hội Đoàn và cá nhân dưới đây
đã ủng hộ tài chánh trong buổi Đại hội LTKT VN/UC Kỳ 10:

Hội AH LTKT VN/UC Tây Úc
Thầy Cô Vũ Thành Bia
Hội Ái Hữu Gia Long
Hội Ái Hữu Trưng Vương
Hội Ái Hữu Phan Thanh Giản
Hội Ái Hữu Petrus Ký
Hội Ái Hữu Chu Văn An
Hội Ái Hữu Hồ Ngọc Cẩn

 

 

Bạn không có quyền bình luận.