Đại Hội Thường Niên

Tường trình về Đại Hội LTKTVNUC kỳ 8 ngày 28/11/2015 tại Brisbane-Queensland

Đại Hội LTKTVNUC kỳ 8 ngày 28/11/2015 tại Brisbane đã thành công tốt đẹp. Đó là nhờ tâm huyết của Thầy Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Thái và các người con kỹ thuật hiếm hoi của miền nắng ấm nầy.

Họp Mặt LT KTVN/UC Tại Queensland- 2015

Cũng như thường lệ cuối tháng nầy
Thầy Cô, bạn cũ có ba ngày
Họp mặt tại vùng đầy nắng ấm
Hàn huyên tâm sự thật vui thay.

Thơ: Đại Hội LTKTVN/UC - Tây Úc (11/2014)

Bốn ngày hội ngộ qua rất mau
Tâm tình chưa trọn như ngày nào

Thư Cảm Ơn Của Các Cựu Học Sinh Tham Dự Đại Hội 7

Đã đến giờ chia tay, mặc dù không nói nên lời nhưng những ánh mắt đầy cảm xúc, sự quyến luyến đã thể hiện tất cả...

Chút Gì Để Nhớ

Một vinh dự chung cho đại gia đình KTVN ta trên xứ người, một truyền thống tốt đẹp mà chúng ta luôn gìn giữ.

Tinh Thần Đoàn Kết, Tôn Sư Trọng Đạo Trong Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu

Chính là “Đôi Hia Bảy Dậm” đã giúp cho Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu có được những bước dài vững chắc

Lời Cảm Ơn của Ban Tổ Chức, Hội Ái Hữu LTKT Việt Nam-Úc châu/Tây Úc

Xin gởi lời chân thành cảm ơn đến quí thầy cô, các bạn bè đồng môn cùng quí thân hữu từ Sydney, Melbourne, Brisbane, Việt Nam, Đức, Mỹ tham dự Đại Hội lần 7 ngày 28/11/2014 vừa qua.

HỌP MẶT LTKTVN/UC-TÂY ÚC 2014

Vào tháng Mười Một cuối năm nay
Bạn bè kỹ thuật có vài ngày

Thư Chúc Mừng & Giới Thiệu Ban Tổ Chức Đại Hội LTKTVNUC Kỳ VII tại Perth

Trân trọng giới thiệu cùng tất cả Cựu Giáo Chức và các Bạn Đồng Môn Cựu Sinh Viên Học Sinh Kỹ Thuật Việt Nam hiện định cư mọi nơi và nhất là các bạn đang ở Perth,WA