Đại Hội Thường Niên

Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 1 Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Các Trường Kỹ Thuật VN

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu thầy Huỳnh Ái Tông, hiệu trưởng Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ Sàigòn trước 30/04/1975 gửi đăng bài viết “Vài Kỷ Niệm với Trường Kỹ Thuật Việt Nam”.

Họp Mặt LTKTVN/UC-BRISBANE (Queensland) - 2015 Du Ký

Ba mươi bốn người từ Sydney
Ai cũng mong muốn để được đi
......
Đối với các bạn bận không đến
Sẽ mơ, sẽ mộng, sẽ tiếc hoài.

Tường trình về Đại Hội LTKTVNUC kỳ 8 ngày 28/11/2015 tại Brisbane-Queensland

Đại Hội LTKTVNUC kỳ 8 ngày 28/11/2015 tại Brisbane đã thành công tốt đẹp. Đó là nhờ tâm huyết của Thầy Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Thái và các người con kỹ thuật hiếm hoi của miền nắng ấm nầy.

Họp Mặt LT KTVN/UC Tại Queensland- 2015

Cũng như thường lệ cuối tháng nầy
Thầy Cô, bạn cũ có ba ngày
Họp mặt tại vùng đầy nắng ấm
Hàn huyên tâm sự thật vui thay.

Thơ: Đại Hội LTKTVN/UC - Tây Úc (11/2014)

Bốn ngày hội ngộ qua rất mau
Tâm tình chưa trọn như ngày nào

Thư Cảm Ơn Của Các Cựu Học Sinh Tham Dự Đại Hội 7

Đã đến giờ chia tay, mặc dù không nói nên lời nhưng những ánh mắt đầy cảm xúc, sự quyến luyến đã thể hiện tất cả...

Chút Gì Để Nhớ

Một vinh dự chung cho đại gia đình KTVN ta trên xứ người, một truyền thống tốt đẹp mà chúng ta luôn gìn giữ.

Tinh Thần Đoàn Kết, Tôn Sư Trọng Đạo Trong Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu

Chính là “Đôi Hia Bảy Dậm” đã giúp cho Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu có được những bước dài vững chắc

Lời Cảm Ơn của Ban Tổ Chức, Hội Ái Hữu LTKT Việt Nam-Úc châu/Tây Úc

Xin gởi lời chân thành cảm ơn đến quí thầy cô, các bạn bè đồng môn cùng quí thân hữu từ Sydney, Melbourne, Brisbane, Việt Nam, Đức, Mỹ tham dự Đại Hội lần 7 ngày 28/11/2014 vừa qua.