Văn Hóa - Giáo Dục

Nghe đài SBS chợt nhớ thời xưa

... với nhiệm vụ giúp duy trì tiếng mẹ đẻ của những đồng bào xa xứ; nếu không làm giàu thêm ngôn ngữ thì ít nhất đừng làm nó nghèo đi hoặc xấu hơn..

Xem thêm: Nghe đài SBS chợt nhớ thời xưa

Sàm sử

Chúng ta dạy sử gì khi mà lịch sử qua cái nhìn của quí vị chỉ thiên về cái nhìn chính trị hẹp hòi, mù quán, và đầy thiển cận? Các vị yêu ai thì ngợi ca ngút trời. Các vị ghét ai thì dìm hàng xuống tận bùn đen.

Xem thêm: Sàm sử

Kẻ Thù Của Hai Bà Trưng Là Kẻ Thù nào?

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 3 không được lươn lẹo né tránh nữa, mà phải nói cho rõ rằng: Kẻ thù của Hai Bà Trưng chính là GIẶC HÁN!

Xem thêm: Kẻ Thù Của Hai Bà Trưng Là Kẻ Thù nào?