Họp Mặt LTKTVN-UC Tại Sydney - 2017

 

Vào cuối tháng Mười Một năm nay (11/2017)

Thầy Cô, bạn cũ có đôi ngày

Họp mặt kỷ niệm ngày thành lập

Ghi dấu mười năm chặng đường dài.     

        Đất khách quê người nhớ trường xưa

        Bạn bè cùng lớp gặp rất thưa

        Biết đến bao giờ mới có dịp

       Kể chuyện năm nào, chuyện nắng mưa.

Nhờ có Liên Trường mới gặp nhau

Bạn bè xưa cũ của ngày nào

Chung trường chung lớp, chung mộng ước

Mừng vui lẫn lộn, lòng nao nao.

         Sau thời gian dài mới gặp nhau

         Mái tóc xanh tươi đã phai màu

         Bên nhau sống lại thời son trẻ

         Kể chuyện năm nào thỏa khát khao.

Bạn bốn phương trời tụ về đây

Kỹ Thuật Hành Khúc trò cùng Thầy

Cất cao tiếng hát cùng một nhịp

Chào đón bạn cũ trong vòng tay.

                                                               VHN-02/17

Bạn không có quyền bình luận.