Thông Báo về Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu Kỳ 12 năm 2019

Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu kỳ 12 sẽ được tổ chức vào ngày 06/10/2019 tại thành phố Darwin, Lãnh Thổ Bắc Úc. 

Xin mời quý Thầy Cô, quý đồng môn và thân hữu ghi tên tham dự.

- Chương trình du lịch và tham dự Đại Hội.

 Liên lạc:

- Chị Trâm: 0410 154 835

- Anh Huyện: 0407 567 673

- Anh Long: 0416 051 604

 

Thêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.