Thông Báo về Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu Kỳ 12 năm 2019

Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu kỳ 12 sẽ được tổ chức vào ngày 06/10/2019 tại thành phố Darwin, Lãnh Thổ Bắc Úc. 

Xin mời quý Thầy Cô, quý đồng môn và thân hữu ghi tên tham dự.

- Chương trình du lịch và tham dự Đại Hội.

 Liên lạc:

- Chị Trâm: 0410 154 835

- Anh Huyện: 0407 567 673

- Anh Long: 0416 051 604

 

Bạn không có quyền bình luận.