Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu Kỳ 9 năm 2016

 

 

Xin mời quý Thầy Cô, quý đồng môn và thân hữu cùng xem các bài viết và hình ảnh của Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu kỳ 9 vừa được tổ chức ngày 18/11/2016 tại Melbourne.

- Thơ Hãy Đến Họp Mặt LTKTVN/UC - Melbourne Lần 9 (2016)

Hình ảnh Đại Hội 9 (anh Hảo)

- Hình ảnh Đại Hội 9 (anh Vinh)

Hình ảnh Du Ngoạn Botanics Garden (anh Vinh)

Hình ảnh Du Ngoạn The Great Ocean Road,Splitpoint Lighthouse (anh Vinh)

Tường thuật Đại Hội LTKTVNUC Kỳ 9

 

Bạn không có quyền bình luận.