Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu Kỳ 11 năm 2018

Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu kỳ 11 vừa được tổ chức ngày 23/11/2018 tại Adelaide đã thành công tốt đẹp. 

Xin mời quý Thầy Cô, quý đồng môn và thân hữu đón xem các bài viết và hình ảnh của Đại Hội.

- Hình ảnh Đại Hội Kỳ 11

 

Bạn không có quyền bình luận.