Hãy Đến Họp Mặt LTKTVN/UC - Melbourne Lần 9 (2016)

 

DH8 9Đại Hội LTKTVN/UC Kỳ 8 - 2015 tại Brisbane

 

Vào giữa tháng mười một năm nay (1)
Bạn bè Kỹ Thuật có vài ngày (2)
Ngồi lại bên nhau như ngày trước
Hàn huyên tâm sự vui lắm thay.

 

Sau thời gian dài không thấy nhau
Những người bạn cũ bạn mầy tao
Phân tán mọi nơi sau quốc nạn
Nếu được gặp lại vui làm sao.


Đất khách quê người còn gặp nhau
Được ngồi bên nhau như ngày nào
Không có niềm vui nào hơn nữa
Tình bạn như cũ, chẳng bạc màu.

 

Chần chờ gì nữa các bạn ơi
Gác lại mọi việc để đi thôi
Đến dự ngày Họp Mặt lần 9 (3)
Nếu không đến được tiếc cả đời.

 

Bọn mình hơn sáu mươi cả rồi
Sức khỏe càng ngày càng thêm tồi
Sao bằng ta cứ họp nhau mãi
Bên nhau tán gẫu tăng tuổi đời.

VHN8/16
Liên Trường Kỹ Thuật VN/UC

(1) Năm 2016
(2) Từ Thứ Sáu 18/11/2016 đến Chủ Nhật 20/11/2016
(3) Tổ chức tại NH Happy Reception – Ascot Vale VIC3032

Bạn không có quyền bình luận.