Bài Viết

Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 5 Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu thầy Huỳnh Ái Tông, hiệu trưởng Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ Sàigòn trước 30/04/1975 gửi đăng bài viết “Vài Kỷ Niệm với Trường Kỹ Thuật Việt Nam”.

Xem thêm: Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 5 Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ

Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 4 Trường Trung Học Kỹ Thuật Y Ut Banmêthuột

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu thầy Huỳnh Ái Tông, hiệu trưởng Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ Sàigòn trước 30/04/1975 gửi đăng bài viết “Vài Kỷ Niệm với Trường Kỹ Thuật Việt Nam”.

Xem thêm: Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 4 Trường Trung Học Kỹ Thuật Y Ut Banmêthuột

Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 3 Ban Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu thầy Huỳnh Ái Tông, hiệu trưởng Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ Sàigòn trước 30/04/1975 gửi đăng bài viết “Vài Kỷ Niệm với Trường Kỹ Thuật Việt Nam”.

Xem thêm: Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 3 Ban Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật

Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 2 Trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu thầy Huỳnh Ái Tông, hiệu trưởng Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ Sàigòn trước 30/04/1975 gửi đăng bài viết “Vài Kỷ Niệm với Trường Kỹ Thuật Việt Nam”.

Xem thêm: Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 2 Trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng

Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 1 Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Các Trường Kỹ Thuật VN

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu thầy Huỳnh Ái Tông, hiệu trưởng Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ Sàigòn trước 30/04/1975 gửi đăng bài viết “Vài Kỷ Niệm với Trường Kỹ Thuật Việt Nam”.

Xem thêm: Vài Kỷ Niệm Với Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Phần 1 Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Các Trường Kỹ Thuật VN

Chuyến thăm bạn đáng nhớ.

Vợ chồng tôi, cô chú Oanh, anh chị Chính và anh Tiếu đã sắp xếp đi thăm anh chị Quan ở Geraldton, cách thành phố Perth hơn 400km về phía Bắc.

Xem thêm: Chuyến thăm bạn đáng nhớ.

Thơ: Kỹ Thuật Cao Thắng & Vĩnh Long

 Kỹ năng rèn luyện sẽ tài ba

Thuật ngữ nâng cao sẽ tiến xa

Xem thêm: Thơ: Kỹ Thuật Cao Thắng & Vĩnh Long

Tình Nồng Đất Úc - Du Ký LTKT

Bài thơ cảm tác sau chuyến đi cùng các cựu học sinh Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ - Phan Đình Phùng tham dự Đại Hội Thường Niên LTKT VN/UC tại Melbourne.

Xem thêm: Tình Nồng Đất Úc - Du Ký LTKT

Kỹ Thuật Một Thời-Thơ Kim Phượng-Diễn Ngâm Hương Nam

Thơ:Kim Phượng - Cựu Giáo Sư Kỹ Thuật Vĩnh Long
Diễn Ngâm:Hương Nam - Cựu Học Sinh Kỹ Thuật Thủ Đức

Xem thêm: Kỹ Thuật Một Thời-Thơ Kim Phượng-Diễn Ngâm Hương Nam