Đại Hội Thường Niên

HỌP MẶT LTKTVN/UC-TÂY ÚC 2014

Vào tháng Mười Một cuối năm nay
Bạn bè kỹ thuật có vài ngày

Thư Chúc Mừng & Giới Thiệu Ban Tổ Chức Đại Hội LTKTVNUC Kỳ VII tại Perth

Trân trọng giới thiệu cùng tất cả Cựu Giáo Chức và các Bạn Đồng Môn Cựu Sinh Viên Học Sinh Kỹ Thuật Việt Nam hiện định cư mọi nơi và nhất là các bạn đang ở Perth,WA

Biên Bản Cuôc Họp Chuẩn Bị Chương Trình ĐHLTKT Úc Châu 2014

Quý Vị Cựu Giáo Sư và  Anh Chị Em Cựu Sinh Viên Học Sinh Kỹ Thuật Miền Nam Việt Nam hiện định cư tại Perth đã bầu chọn xong BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LTKTVNUC kỳ VII

Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu Kỳ 6 năm 2013

Xin mời quý Thầy Cô, quý đồng môn và thân hữu cùng xem các bài viết và hình ảnh của Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu kỳ 6 vừa được tổ chức ngày 29/1/2013 tại Melbourne.

- Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu năm 2013 tại Melbourne
- Bài Phát Biểu Của Trưởng Ban Tổ Chức
- Bài Phát Biểu Của Đại Diện Cựu Học Sinh Kỹ Thuật
- Hình ảnh
- Video
- Kỹ Thuật Tìm Về

 

 

Kỹ Thuật Tìm Về

Những cánh chim tưởng đã chết non, nay vững tin yêu chấp cánh, họp đàn, tìm về tổ ấm chung,

Bài Phát Biểu Của Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Ltkt/Vnuc/Vic 29.11.2013

Khởi đi từ tinh thần kỹ thuật ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, chúng tôi muốn hội tụ lại để chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống

Bài Phát Biểu Của Đại Diện Cựu Học Sinh Kỹ Thuật

LTKT VN/UC từ ngày thành lập đến nay, ngoài việc giúp đỡ một số đông bạn bè tìm lại được những kỷ niệm của tuổi học trò, nó còn là một tổ ấm cho nhiều cánh chim từ khắp phương về trú ngụ.

Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu năm 2013 tại Melbourne

Tường trình vể Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu năm 2013 tại Melbourne

Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật năm 2013

Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật năm 2013 sẽ được tổ chức vào ngày 29.11.2013 tại Melbourne, Úc Đại Lợi.

 

 

Xin mời quý thầy cô và quý đồng môn xem chi tiết và ghi tên tham dự:

 

 - Thông báo và thư mời tham dự Đại Hội Thường niên 2013

 

 - Chương trình Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật năm 2013 tại Melbourne

 

 - PHIẾU GHI TÊN

 

Kính mời

Thay mặt Ban Tổ Chức

 

 

 

Chương trình Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật năm 2013 tại Melbourne

Chương trình Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật năm 2013 tại Melbourne trong 3 ngày từ 29.11.2013 đến 1.12.2013.

Thông báo và thư mời tham dự Đại Hội Thường niên 2013

Thông báo và thư mời tham dự Đại Hội Thường niên 2013