TIN BUỒN Phu Nhân Thầy NGUYỄN VĂN PHẤN

 
Chúng tôi vô vùng thương tiếc báo tin

Phu Nhân Thầy NGUYỄN VĂN PHẤN
Cựu giáo sư Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ & Phan Đình Phùng

Cô NGUYỄN LỆ HOA
Pháp Danh Vạn Đạo
 
Đã từ trần ngày 16/01/2022
(nhằm ngày mồng 14 tháng Chạp năm Tân Sửu)
Tại Sydney, Úc Đại Lợi
 
Hưởng thọ 81 tuổi
 
                      Chương trình tang lễ:
                          Thứ Tư 26/01/2022:
                              2:00pm - 4:00pm Lễ cầu siêu, nhập liệm, phát tang
                              5:00pm - 8:00pm Thăm viếng
                          Thứ Năm 27/01/2022:
                              10:00am - 12:00pm Thăm viếng
                              1:00pm Động quan
                              2:00pm Lễ hỏa táng tại Rookwood Memorial Garden
                                            and Crematorium West Chapel,
                                            Memorial Drive, Lidcome, NSW 2141
 
Kính mời Quý Thầy Cô và đồng môn đến nhà quàn Trường An
120 Fairfield St, Fairfield East, NSW 2155
Lúc 6 giờ chiều thứ Tư 26/01/2022 để cùng chia buồn với tang quyến.

vo-cung-thuong-tiec

Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính chia buồn cùng thầy Phấn và tang quyến. Cầu chúc hương hồn Cô an lạc nơi Phật Quốc.

 

 

Bạn không có quyền bình luận.