Thông Báo Đại Hội Thường Niên 2018

Đại Hội Thường Niên lần thứ 11 của Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu sẽ được cử hành vào ngày Thứ Sáu 23/11/2018 tại Adelaide, Nam Úc.

Kính mời quý Thầy Cô và các bạn đồng môn ghi tên tham dự theo chi tiết trong Thông Báo thay Thư Mời dưới đây.

- Thông Báo Thay Thư Mời Đại Hội Thường Niên lần thứ 11 - 2018

 

Thêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.