Xả Hơi

Lơ Sơ Vơ

Cũng bởi bả thương mình bả mới ghen; mình thấy bả thương mình nên mình thương lại bả.
Nhịn bả cho yên nhà yên cửa vậy mà chứ có phải mình sợ bả đâu, phải không quý dzị?

Những Chiếc Xe Buýt độc đáo

Những chiếc xe buýt đã biến thành các tác phẩm nghệ thuật quảng cáo lưu động đầy thích thú.

Nhổ Răng Ôm

Có lẽ Việt Nam là một quốc gia duy nhất trên thế giới phát minh ra sáng kiến độc đáo như dưới đây để các phòng nha khoa áp dụng

25 cách chứng tỏ bạn là đàn ông

Bạn muốn thử một vài cách dưới đây để chứng tỏ bạn là đàn ông đích thực?

Nghiện Computer

Người nghiện computer không bao giờ chết, họ chỉ rớt mạng thôi.

Tiếng Việt mới đi theo xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tiếng nước tôi, tiếng nói đồng-bào tôi mà sao nghe lạ tai quá?

Sữa Tươi Thụy Sỹ

Do đàn ông ít uống sữa mà lại nốc bia, rượu chính phủ Thụy Sỹ đã giới thiệu một kiểu bình sữa mới cho các ông.

Trăm nghe không bằng một thấy

Mời mọi người xem các tấm ảnh vui chỉ có tại Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa

Chuyên mục phụ