RSS
Họp Mặt Tháng 7-2012 (22)
Họp Mặt - Họp Mặt Tháng 7-2012
Number of images in category: 22
Category Viewed: 3796x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 08-2012 (52)
Họp Mặt - Họp Mặt 08-2012
Number of images in category: 52
Category Viewed: 9885x
Rating: 5 / 1 vote
 
Họp Mặt 09-2012 (23)
Họp Mặt - Họp Mặt 09-2012

Kỳ Họp mặt Hàng Tháng vào ngày 2/9/2012 tại nhà Anh Chị Hiệp, Hòa.

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 3747x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 10-2012 (38)
Họp Mặt - Họp Mặt 10-2012

Hình ảnh Họp Mặt ngày 7/10/2012 tại Trại Hoa Vàng của Thầy Văn

 

Number of images in category: 38
Category Viewed: 5274x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 11-2012 (23)
Họp Mặt - Họp Mặt 11-2012
Number of images in category: 23
Category Viewed: 3767x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 12-2012 (20)
Họp Mặt - Họp Mặt 12-2012
Number of images in category: 20
Category Viewed: 3228x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 01-2013 (24)
Họp Mặt - Họp Mặt 01-2013
Number of images in category: 24
Category Viewed: 3756x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 02-2013 (24)
Họp Mặt - Họp Mặt 02-2013
Number of images in category: 24
Category Viewed: 3429x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 03-2013 (36)
Họp Mặt - Họp Mặt 03-2013
Number of images in category: 36
Category Viewed: 4910x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 04-2013 (20)
Họp Mặt - Họp Mặt 04-2013
Number of images in category: 20
Category Viewed: 3275x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 05-2013 (22)
Họp Mặt - Họp Mặt 05-2013
Number of images in category: 22
Category Viewed: 5062x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 06-2013 (45)
Họp Mặt - Họp Mặt 06-2013
Number of images in category: 45
Category Viewed: 4566x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 07-2013 (43)
Họp Mặt - Họp Mặt 07-2013
Number of images in category: 43
Category Viewed: 4461x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 08-2013 (26)
Họp Mặt - Họp Mặt 08-2013
Number of images in category: 26
Category Viewed: 3547x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 09-2013 (16)
Họp Mặt - Họp Mặt 09-2013
Number of images in category: 16
Category Viewed: 3106x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 10-2013 (47)
Họp Mặt - Họp Mặt 10-2013
Number of images in category: 47
Category Viewed: 4424x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 11-2013 (12)
Họp Mặt - Họp Mặt 11-2013
Number of images in category: 12
Category Viewed: 2743x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt Đón Đoàn cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ & Phan Đình Phùng 2013 (117)
Họp Mặt - Họp Mặt Đón Đoàn cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ & Phan Đình Phùng 2013

Buổi Họp Mặt ngày 24/11/2013 tại nhà Thầy Phấn tiếp đón các bạn cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ và Phan Đình Phùng từ các nơi đến Úc tham dự Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu 2013.

 

Number of images in category: 117
Category Viewed: 5679x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 12-2013 (52)
Họp Mặt - Họp Mặt 12-2013

Buổi Họp Mặt Tất Niên 2013 tối Chủ Nhật 15/12/2013 tại nhà hàng Bạch Đằng, Canley Vale.

 

Number of images in category: 52
Category Viewed: 4131x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 01-2014 (34)
Họp Mặt - Họp Mặt 01-2014
Number of images in category: 34
Category Viewed: 4302x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 02-2014 (87)
Họp Mặt - Họp Mặt 02-2014
Number of images in category: 87
Category Viewed: 4322x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 03-2014 (7)
Họp Mặt - Họp Mặt 03-2014
Number of images in category: 7
Category Viewed: 2188x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 04-2014 (20)
Họp Mặt - Họp Mặt 04-2014
Number of images in category: 20
Category Viewed: 2954x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 05-2014 (26)
Họp Mặt - Họp Mặt 05-2014
Number of images in category: 26
Category Viewed: 3275x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 06-2014 (39)
Họp Mặt - Họp Mặt 06-2014
Number of images in category: 39
Category Viewed: 5311x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 07-2014 (88)
Họp Mặt - Họp Mặt 07-2014
Number of images in category: 88
Category Viewed: 4435x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 08-2014 (19)
Họp Mặt - Họp Mặt 08-2014
Number of images in category: 19
Category Viewed: 3103x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 09-2014 (31)
Họp Mặt - Họp Mặt 09-2014
Number of images in category: 31
Category Viewed: 3623x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 10-2014 (32)
Họp Mặt - Họp Mặt 10-2014
Number of images in category: 32
Category Viewed: 3784x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 11-2014 (9)
Họp Mặt - Họp Mặt 11-2014
Number of images in category: 9
Category Viewed: 2135x
Rating: 0 / 0 vote
 
Lễ Bàn Giao Ban Chấp Hành 2014 - 2018 (95)
Họp Mặt - Lễ Bàn Giao Ban Chấp Hành 2014 - 2018
Number of images in category: 95
Category Viewed: 5757x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 01-2015 (22)
Họp Mặt - Họp Mặt 01-2015
Number of images in category: 22
Category Viewed: 3078x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 02-2015 (16)
Họp Mặt - Họp Mặt 02-2015
Number of images in category: 16
Category Viewed: 2903x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 04-2015 (56)
Họp Mặt - Họp Mặt 04-2015
Number of images in category: 56
Category Viewed: 3163x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 05-2015 (5)
Họp Mặt - Họp Mặt 05-2015
Number of images in category: 5
Category Viewed: 1659x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 06-2015 (17)
Họp Mặt - Họp Mặt 06-2015
Number of images in category: 17
Category Viewed: 2253x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 07-2015 (51)
Họp Mặt - Họp Mặt 07-2015
Number of images in category: 51
Category Viewed: 3273x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 08-2015 (27)
Họp Mặt - Họp Mặt 08-2015
Number of images in category: 27
Category Viewed: 2576x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 09-2015 (45)
Họp Mặt - Họp Mặt 09-2015
Number of images in category: 45
Category Viewed: 3086x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 10-2015 (25)
Họp Mặt - Họp Mặt 10-2015
Number of images in category: 25
Category Viewed: 2534x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 01-2016 (16)
Họp Mặt - Họp Mặt 01-2016
Number of images in category: 16
Category Viewed: 2011x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 02-2016 (16)
Họp Mặt - Họp Mặt 02-2016
Number of images in category: 16
Category Viewed: 1902x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 03-2016 (23)
Họp Mặt - Họp Mặt 03-2016
Number of images in category: 23
Category Viewed: 2235x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 04-2016 (20)
Họp Mặt - Họp Mặt 04-2016
Number of images in category: 20
Category Viewed: 2061x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 05-2016 (23)
Họp Mặt - Họp Mặt 05-2016
Number of images in category: 23
Category Viewed: 2192x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 06-2016 (36)
Họp Mặt - Họp Mặt 06-2016
Number of images in category: 36
Category Viewed: 2508x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 07-2016 (30)
Họp Mặt - Họp Mặt 07-2016
Number of images in category: 30
Category Viewed: 1502x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 08-2016 (25)
Họp Mặt - Họp Mặt 08-2016
Number of images in category: 25
Category Viewed: 1983x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 10-2016 (61)
Họp Mặt - Họp Mặt 10-2016
Number of images in category: 61
Category Viewed: 2329x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 12-2016 (49)
Họp Mặt - Họp Mặt 12-2016
Number of images in category: 49
Category Viewed: 2593x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 03-2017 (10)
Họp Mặt - Họp Mặt 03-2017
Number of images in category: 10
Category Viewed: 974x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 04-2017 (26)
Họp Mặt - Họp Mặt 04-2017
Number of images in category: 26
Category Viewed: 692x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 05-2017 (27)
Họp Mặt - Họp Mặt 05-2017
Number of images in category: 27
Category Viewed: 601x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 06-2017 (27)
Họp Mặt - Họp Mặt 06-2017
Number of images in category: 27
Category Viewed: 692x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 07-2017 (8)
Họp Mặt - Họp Mặt 07-2017
Number of images in category: 8
Category Viewed: 696x
Rating: 0 / 0 vote
 
Địa điểm cho kỳ nghỉ holiday Tháng 09/2012 (25)
Du Ngoạn - Địa điểm cho kỳ nghỉ holiday Tháng 09/2012

Địa điểm cho kỳ nghỉ holiday 09/2012 ở Bermagui, một thị trấn cách Sydney khoảng 365km về phía nam của tiểu bang New South Wales, cách xa 100km từ Batemans Bay.

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 6477x
Rating: 5 / 1 vote
 
Kỳ nghỉ holiday tháng 9/2012 (51)
Du Ngoạn - Kỳ nghỉ holiday tháng 9/2012
Number of images in category: 51
Category Viewed: 7290x
Rating: 0 / 0 vote
 
Hội Hoa Xuân Canberra 10/2013 (62)
Du Ngoạn - Hội Hoa Xuân Canberra 10/2013

Hội Hoa Xuân - Floriade Canberra 10/2013

 

Number of images in category: 62
Category Viewed: 5417x
Rating: 0 / 0 vote
 
Kỹ Thuật Vĩnh Long (4)
Hình Ảnh Xưa - Kỹ Thuật Vĩnh Long
Number of images in category: 4
Category Viewed: 6504x
Rating: 0 / 0 vote
 
Tế Lễ Buổi Chiều (56)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 4 - 2011 - Tế Lễ Buổi Chiều
Number of images in category: 56
Category Viewed: 4075x
Rating: 0 / 0 vote
 
Hoạt Cảnh Hội Nghị Diên Hồng (32)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 4 - 2011 - Hoạt Cảnh Hội Nghị Diên Hồng
Number of images in category: 32
Category Viewed: 3879x
Rating: 0 / 0 vote
 
Dạ Tiệc (91)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 4 - 2011 - Dạ Tiệc
Number of images in category: 91
Category Viewed: 6268x
Rating: 0 / 0 vote
 
Dạ Tiệc - Đại Hội 5 (76)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 5 - 2012 - Dạ Tiệc - Đại Hội 5
Number of images in category: 76
Category Viewed: 5858x
Rating: 0 / 0 vote
 
Hoạt Cảnh Ngày Trở Về (28)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 5 - 2012 - Hoạt Cảnh Ngày Trở Về
Number of images in category: 28
Category Viewed: 3369x
Rating: 0 / 0 vote
 
Tế Lễ - Đại Hội 5 (60)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 5 - 2012 - Tế Lễ - Đại Hội 5
Number of images in category: 60
Category Viewed: 4427x
Rating: 0 / 0 vote
 
Chia Tay - Đại Hội 5 (27)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 5 - 2012 - Chia Tay - Đại Hội 5

Buổi Họp Mặt Ngày Chủ Nhật 25/11/2012 chia tay các thầy và đồng môn ở phương xa về dự Đại Hội Kỳ 5.

 

 

Number of images in category: 27
Category Viewed: 3118x
Rating: 0 / 0 vote
 
Đại Hội Kỳ 6 - 2013 (56)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 6 - 2013
Number of images in category: 56
Category Viewed: 4503x
Rating: 0 / 0 vote
 
Tiếp Đoàn Việt Nam tại Sydney (9)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 7 - 2014 - Tiếp Đoàn Việt Nam tại Sydney
Number of images in category: 9
Category Viewed: 2175x
Rating: 0 / 0 vote
 
Đại Hội Kỳ 7 - Phần 1 (44)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 7 - 2014 - Đại Hội Kỳ 7 - Phần 1
Number of images in category: 44
Category Viewed: 3325x
Rating: 0 / 0 vote
 
Đại Hội Kỳ 7 - Phần 2 (59)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 7 - 2014 - Đại Hội Kỳ 7 - Phần 2
Number of images in category: 59
Category Viewed: 3552x
Rating: 0 / 0 vote
 
Đại Hội Kỳ 8 - 2015 (76)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 8 - 2015
Number of images in category: 76
Category Viewed: 4500x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 01-2013 (23)
Victoria - Họp Mặt 01-2013
Number of images in category: 23
Category Viewed: 4081x
Rating: 0 / 0 vote
 
Powered by Phoca Gallery