RSS
Họp Mặt Tháng 7-2012 (22)
Họp Mặt - Họp Mặt Tháng 7-2012
Number of images in category: 22
Category Viewed: 3273x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 08-2012 (52)
Họp Mặt - Họp Mặt 08-2012
Number of images in category: 52
Category Viewed: 9009x
Rating: 5 / 1 vote
 
Họp Mặt 09-2012 (23)
Họp Mặt - Họp Mặt 09-2012

Kỳ Họp mặt Hàng Tháng vào ngày 2/9/2012 tại nhà Anh Chị Hiệp, Hòa.

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 3270x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 10-2012 (38)
Họp Mặt - Họp Mặt 10-2012

Hình ảnh Họp Mặt ngày 7/10/2012 tại Trại Hoa Vàng của Thầy Văn

 

Number of images in category: 38
Category Viewed: 4657x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 11-2012 (23)
Họp Mặt - Họp Mặt 11-2012
Number of images in category: 23
Category Viewed: 3291x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 12-2012 (20)
Họp Mặt - Họp Mặt 12-2012
Number of images in category: 20
Category Viewed: 2760x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 01-2013 (24)
Họp Mặt - Họp Mặt 01-2013
Number of images in category: 24
Category Viewed: 3276x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 02-2013 (24)
Họp Mặt - Họp Mặt 02-2013
Number of images in category: 24
Category Viewed: 2957x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 03-2013 (36)
Họp Mặt - Họp Mặt 03-2013
Number of images in category: 36
Category Viewed: 4265x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 04-2013 (20)
Họp Mặt - Họp Mặt 04-2013
Number of images in category: 20
Category Viewed: 2796x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 05-2013 (22)
Họp Mặt - Họp Mặt 05-2013
Number of images in category: 22
Category Viewed: 4492x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 06-2013 (45)
Họp Mặt - Họp Mặt 06-2013
Number of images in category: 45
Category Viewed: 3919x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 07-2013 (43)
Họp Mặt - Họp Mặt 07-2013
Number of images in category: 43
Category Viewed: 3791x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 08-2013 (26)
Họp Mặt - Họp Mặt 08-2013
Number of images in category: 26
Category Viewed: 3029x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 09-2013 (16)
Họp Mặt - Họp Mặt 09-2013
Number of images in category: 16
Category Viewed: 2671x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 10-2013 (47)
Họp Mặt - Họp Mặt 10-2013
Number of images in category: 47
Category Viewed: 3773x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 11-2013 (12)
Họp Mặt - Họp Mặt 11-2013
Number of images in category: 12
Category Viewed: 2331x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt Đón Đoàn cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ & Phan Đình Phùng 2013 (117)
Họp Mặt - Họp Mặt Đón Đoàn cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ & Phan Đình Phùng 2013

Buổi Họp Mặt ngày 24/11/2013 tại nhà Thầy Phấn tiếp đón các bạn cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ và Phan Đình Phùng từ các nơi đến Úc tham dự Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu 2013.

 

Number of images in category: 117
Category Viewed: 4965x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 12-2013 (52)
Họp Mặt - Họp Mặt 12-2013

Buổi Họp Mặt Tất Niên 2013 tối Chủ Nhật 15/12/2013 tại nhà hàng Bạch Đằng, Canley Vale.

 

Number of images in category: 52
Category Viewed: 3514x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 01-2014 (34)
Họp Mặt - Họp Mặt 01-2014
Number of images in category: 34
Category Viewed: 3709x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 02-2014 (87)
Họp Mặt - Họp Mặt 02-2014
Number of images in category: 87
Category Viewed: 3634x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 03-2014 (7)
Họp Mặt - Họp Mặt 03-2014
Number of images in category: 7
Category Viewed: 1897x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 04-2014 (20)
Họp Mặt - Họp Mặt 04-2014
Number of images in category: 20
Category Viewed: 2475x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 05-2014 (26)
Họp Mặt - Họp Mặt 05-2014
Number of images in category: 26
Category Viewed: 2751x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 06-2014 (39)
Họp Mặt - Họp Mặt 06-2014
Number of images in category: 39
Category Viewed: 4626x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 07-2014 (88)
Họp Mặt - Họp Mặt 07-2014
Number of images in category: 88
Category Viewed: 3756x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 08-2014 (19)
Họp Mặt - Họp Mặt 08-2014
Number of images in category: 19
Category Viewed: 2632x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 09-2014 (31)
Họp Mặt - Họp Mặt 09-2014
Number of images in category: 31
Category Viewed: 3009x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 10-2014 (32)
Họp Mặt - Họp Mặt 10-2014
Number of images in category: 32
Category Viewed: 3215x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 11-2014 (9)
Họp Mặt - Họp Mặt 11-2014
Number of images in category: 9
Category Viewed: 1814x
Rating: 0 / 0 vote
 
Lễ Bàn Giao Ban Chấp Hành 2014 - 2018 (95)
Họp Mặt - Lễ Bàn Giao Ban Chấp Hành 2014 - 2018
Number of images in category: 95
Category Viewed: 4887x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 01-2015 (22)
Họp Mặt - Họp Mặt 01-2015
Number of images in category: 22
Category Viewed: 2582x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 02-2015 (16)
Họp Mặt - Họp Mặt 02-2015
Number of images in category: 16
Category Viewed: 2452x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 04-2015 (56)
Họp Mặt - Họp Mặt 04-2015
Number of images in category: 56
Category Viewed: 2584x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 05-2015 (5)
Họp Mặt - Họp Mặt 05-2015
Number of images in category: 5
Category Viewed: 1335x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 06-2015 (17)
Họp Mặt - Họp Mặt 06-2015
Number of images in category: 17
Category Viewed: 1832x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 07-2015 (51)
Họp Mặt - Họp Mặt 07-2015
Number of images in category: 51
Category Viewed: 2687x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 08-2015 (27)
Họp Mặt - Họp Mặt 08-2015
Number of images in category: 27
Category Viewed: 2056x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 09-2015 (45)
Họp Mặt - Họp Mặt 09-2015
Number of images in category: 45
Category Viewed: 2506x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 10-2015 (25)
Họp Mặt - Họp Mặt 10-2015
Number of images in category: 25
Category Viewed: 1992x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 01-2016 (16)
Họp Mặt - Họp Mặt 01-2016
Number of images in category: 16
Category Viewed: 1611x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 02-2016 (16)
Họp Mặt - Họp Mặt 02-2016
Number of images in category: 16
Category Viewed: 1499x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 03-2016 (23)
Họp Mặt - Họp Mặt 03-2016
Number of images in category: 23
Category Viewed: 1721x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 04-2016 (20)
Họp Mặt - Họp Mặt 04-2016
Number of images in category: 20
Category Viewed: 1587x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 05-2016 (23)
Họp Mặt - Họp Mặt 05-2016
Number of images in category: 23
Category Viewed: 1647x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 06-2016 (36)
Họp Mặt - Họp Mặt 06-2016
Number of images in category: 36
Category Viewed: 1906x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 07-2016 (30)
Họp Mặt - Họp Mặt 07-2016
Number of images in category: 30
Category Viewed: 1114x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 08-2016 (25)
Họp Mặt - Họp Mặt 08-2016
Number of images in category: 25
Category Viewed: 1486x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 10-2016 (61)
Họp Mặt - Họp Mặt 10-2016
Number of images in category: 61
Category Viewed: 1717x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 12-2016 (49)
Họp Mặt - Họp Mặt 12-2016
Number of images in category: 49
Category Viewed: 1947x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 03-2017 (10)
Họp Mặt - Họp Mặt 03-2017
Number of images in category: 10
Category Viewed: 661x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 04-2017 (26)
Họp Mặt - Họp Mặt 04-2017
Number of images in category: 26
Category Viewed: 410x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 05-2017 (27)
Họp Mặt - Họp Mặt 05-2017
Number of images in category: 27
Category Viewed: 344x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 06-2017 (27)
Họp Mặt - Họp Mặt 06-2017
Number of images in category: 27
Category Viewed: 402x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 07-2017 (8)
Họp Mặt - Họp Mặt 07-2017
Number of images in category: 8
Category Viewed: 352x
Rating: 0 / 0 vote
 
Địa điểm cho kỳ nghỉ holiday Tháng 09/2012 (25)
Du Ngoạn - Địa điểm cho kỳ nghỉ holiday Tháng 09/2012

Địa điểm cho kỳ nghỉ holiday 09/2012 ở Bermagui, một thị trấn cách Sydney khoảng 365km về phía nam của tiểu bang New South Wales, cách xa 100km từ Batemans Bay.

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 5836x
Rating: 5 / 1 vote
 
Kỳ nghỉ holiday tháng 9/2012 (51)
Du Ngoạn - Kỳ nghỉ holiday tháng 9/2012
Number of images in category: 51
Category Viewed: 6478x
Rating: 0 / 0 vote
 
Hội Hoa Xuân Canberra 10/2013 (62)
Du Ngoạn - Hội Hoa Xuân Canberra 10/2013

Hội Hoa Xuân - Floriade Canberra 10/2013

 

Number of images in category: 62
Category Viewed: 4703x
Rating: 0 / 0 vote
 
Kỹ Thuật Vĩnh Long (4)
Hình Ảnh Xưa - Kỹ Thuật Vĩnh Long
Number of images in category: 4
Category Viewed: 5964x
Rating: 0 / 0 vote
 
Tế Lễ Buổi Chiều (56)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 4 - 2011 - Tế Lễ Buổi Chiều
Number of images in category: 56
Category Viewed: 3666x
Rating: 0 / 0 vote
 
Hoạt Cảnh Hội Nghị Diên Hồng (32)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 4 - 2011 - Hoạt Cảnh Hội Nghị Diên Hồng
Number of images in category: 32
Category Viewed: 3352x
Rating: 0 / 0 vote
 
Dạ Tiệc (91)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 4 - 2011 - Dạ Tiệc
Number of images in category: 91
Category Viewed: 5634x
Rating: 0 / 0 vote
 
Dạ Tiệc - Đại Hội 5 (76)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 5 - 2012 - Dạ Tiệc - Đại Hội 5
Number of images in category: 76
Category Viewed: 5303x
Rating: 0 / 0 vote
 
Hoạt Cảnh Ngày Trở Về (28)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 5 - 2012 - Hoạt Cảnh Ngày Trở Về
Number of images in category: 28
Category Viewed: 2988x
Rating: 0 / 0 vote
 
Tế Lễ - Đại Hội 5 (60)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 5 - 2012 - Tế Lễ - Đại Hội 5
Number of images in category: 60
Category Viewed: 3976x
Rating: 0 / 0 vote
 
Chia Tay - Đại Hội 5 (27)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 5 - 2012 - Chia Tay - Đại Hội 5

Buổi Họp Mặt Ngày Chủ Nhật 25/11/2012 chia tay các thầy và đồng môn ở phương xa về dự Đại Hội Kỳ 5.

 

 

Number of images in category: 27
Category Viewed: 2718x
Rating: 0 / 0 vote
 
Đại Hội Kỳ 6 - 2013 (56)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 6 - 2013
Number of images in category: 56
Category Viewed: 3882x
Rating: 0 / 0 vote
 
Tiếp Đoàn Việt Nam tại Sydney (9)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 7 - 2014 - Tiếp Đoàn Việt Nam tại Sydney
Number of images in category: 9
Category Viewed: 1880x
Rating: 0 / 0 vote
 
Đại Hội Kỳ 7 - Phần 1 (44)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 7 - 2014 - Đại Hội Kỳ 7 - Phần 1
Number of images in category: 44
Category Viewed: 2907x
Rating: 0 / 0 vote
 
Đại Hội Kỳ 7 - Phần 2 (59)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 7 - 2014 - Đại Hội Kỳ 7 - Phần 2
Number of images in category: 59
Category Viewed: 3115x
Rating: 0 / 0 vote
 
Đại Hội Kỳ 8 - 2015 (76)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 8 - 2015
Number of images in category: 76
Category Viewed: 3841x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 01-2013 (23)
Victoria - Họp Mặt 01-2013
Number of images in category: 23
Category Viewed: 3620x
Rating: 0 / 0 vote
 
Powered by Phoca Gallery