RSS
Họp Mặt Tháng 7-2012 (22)
Họp Mặt - Họp Mặt Tháng 7-2012
Number of images in category: 22
Category Viewed: 3648x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 08-2012 (52)
Họp Mặt - Họp Mặt 08-2012
Number of images in category: 52
Category Viewed: 9596x
Rating: 5 / 1 vote
 
Họp Mặt 09-2012 (23)
Họp Mặt - Họp Mặt 09-2012

Kỳ Họp mặt Hàng Tháng vào ngày 2/9/2012 tại nhà Anh Chị Hiệp, Hòa.

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 3614x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 10-2012 (38)
Họp Mặt - Họp Mặt 10-2012

Hình ảnh Họp Mặt ngày 7/10/2012 tại Trại Hoa Vàng của Thầy Văn

 

Number of images in category: 38
Category Viewed: 5097x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 11-2012 (23)
Họp Mặt - Họp Mặt 11-2012
Number of images in category: 23
Category Viewed: 3633x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 12-2012 (20)
Họp Mặt - Họp Mặt 12-2012
Number of images in category: 20
Category Viewed: 3092x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 01-2013 (24)
Họp Mặt - Họp Mặt 01-2013
Number of images in category: 24
Category Viewed: 3619x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 02-2013 (24)
Họp Mặt - Họp Mặt 02-2013
Number of images in category: 24
Category Viewed: 3292x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 03-2013 (36)
Họp Mặt - Họp Mặt 03-2013
Number of images in category: 36
Category Viewed: 4722x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 04-2013 (20)
Họp Mặt - Họp Mặt 04-2013
Number of images in category: 20
Category Viewed: 3135x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 05-2013 (22)
Họp Mặt - Họp Mặt 05-2013
Number of images in category: 22
Category Viewed: 4894x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 06-2013 (45)
Họp Mặt - Họp Mặt 06-2013
Number of images in category: 45
Category Viewed: 4383x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 07-2013 (43)
Họp Mặt - Họp Mặt 07-2013
Number of images in category: 43
Category Viewed: 4284x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 08-2013 (26)
Họp Mặt - Họp Mặt 08-2013
Number of images in category: 26
Category Viewed: 3400x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 09-2013 (16)
Họp Mặt - Họp Mặt 09-2013
Number of images in category: 16
Category Viewed: 2968x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 10-2013 (47)
Họp Mặt - Họp Mặt 10-2013
Number of images in category: 47
Category Viewed: 4244x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 11-2013 (12)
Họp Mặt - Họp Mặt 11-2013
Number of images in category: 12
Category Viewed: 2614x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt Đón Đoàn cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ & Phan Đình Phùng 2013 (117)
Họp Mặt - Họp Mặt Đón Đoàn cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ & Phan Đình Phùng 2013

Buổi Họp Mặt ngày 24/11/2013 tại nhà Thầy Phấn tiếp đón các bạn cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ và Phan Đình Phùng từ các nơi đến Úc tham dự Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu 2013.

 

Number of images in category: 117
Category Viewed: 5467x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 12-2013 (52)
Họp Mặt - Họp Mặt 12-2013

Buổi Họp Mặt Tất Niên 2013 tối Chủ Nhật 15/12/2013 tại nhà hàng Bạch Đằng, Canley Vale.

 

Number of images in category: 52
Category Viewed: 3946x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 01-2014 (34)
Họp Mặt - Họp Mặt 01-2014
Number of images in category: 34
Category Viewed: 4116x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 02-2014 (87)
Họp Mặt - Họp Mặt 02-2014
Number of images in category: 87
Category Viewed: 4104x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 03-2014 (7)
Họp Mặt - Họp Mặt 03-2014
Number of images in category: 7
Category Viewed: 2089x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 04-2014 (20)
Họp Mặt - Họp Mặt 04-2014
Number of images in category: 20
Category Viewed: 2814x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 05-2014 (26)
Họp Mặt - Họp Mặt 05-2014
Number of images in category: 26
Category Viewed: 3127x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 06-2014 (39)
Họp Mặt - Họp Mặt 06-2014
Number of images in category: 39
Category Viewed: 5136x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 07-2014 (88)
Họp Mặt - Họp Mặt 07-2014
Number of images in category: 88
Category Viewed: 4249x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 08-2014 (19)
Họp Mặt - Họp Mặt 08-2014
Number of images in category: 19
Category Viewed: 2960x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 09-2014 (31)
Họp Mặt - Họp Mặt 09-2014
Number of images in category: 31
Category Viewed: 3459x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 10-2014 (32)
Họp Mặt - Họp Mặt 10-2014
Number of images in category: 32
Category Viewed: 3617x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 11-2014 (9)
Họp Mặt - Họp Mặt 11-2014
Number of images in category: 9
Category Viewed: 2028x
Rating: 0 / 0 vote
 
Lễ Bàn Giao Ban Chấp Hành 2014 - 2018 (95)
Họp Mặt - Lễ Bàn Giao Ban Chấp Hành 2014 - 2018
Number of images in category: 95
Category Viewed: 5504x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 01-2015 (22)
Họp Mặt - Họp Mặt 01-2015
Number of images in category: 22
Category Viewed: 2917x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 02-2015 (16)
Họp Mặt - Họp Mặt 02-2015
Number of images in category: 16
Category Viewed: 2777x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 04-2015 (56)
Họp Mặt - Họp Mặt 04-2015
Number of images in category: 56
Category Viewed: 2999x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 05-2015 (5)
Họp Mặt - Họp Mặt 05-2015
Number of images in category: 5
Category Viewed: 1553x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 06-2015 (17)
Họp Mặt - Họp Mặt 06-2015
Number of images in category: 17
Category Viewed: 2127x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 07-2015 (51)
Họp Mặt - Họp Mặt 07-2015
Number of images in category: 51
Category Viewed: 3113x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 08-2015 (27)
Họp Mặt - Họp Mặt 08-2015
Number of images in category: 27
Category Viewed: 2423x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 09-2015 (45)
Họp Mặt - Họp Mặt 09-2015
Number of images in category: 45
Category Viewed: 2921x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 10-2015 (25)
Họp Mặt - Họp Mặt 10-2015
Number of images in category: 25
Category Viewed: 2389x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 01-2016 (16)
Họp Mặt - Họp Mặt 01-2016
Number of images in category: 16
Category Viewed: 1897x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 02-2016 (16)
Họp Mặt - Họp Mặt 02-2016
Number of images in category: 16
Category Viewed: 1789x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 03-2016 (23)
Họp Mặt - Họp Mặt 03-2016
Number of images in category: 23
Category Viewed: 2109x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 04-2016 (20)
Họp Mặt - Họp Mặt 04-2016
Number of images in category: 20
Category Viewed: 1936x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 05-2016 (23)
Họp Mặt - Họp Mặt 05-2016
Number of images in category: 23
Category Viewed: 2033x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 06-2016 (36)
Họp Mặt - Họp Mặt 06-2016
Number of images in category: 36
Category Viewed: 2350x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 07-2016 (30)
Họp Mặt - Họp Mặt 07-2016
Number of images in category: 30
Category Viewed: 1392x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 08-2016 (25)
Họp Mặt - Họp Mặt 08-2016
Number of images in category: 25
Category Viewed: 1850x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 10-2016 (61)
Họp Mặt - Họp Mặt 10-2016
Number of images in category: 61
Category Viewed: 2151x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 12-2016 (49)
Họp Mặt - Họp Mặt 12-2016
Number of images in category: 49
Category Viewed: 2410x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 03-2017 (10)
Họp Mặt - Họp Mặt 03-2017
Number of images in category: 10
Category Viewed: 863x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 04-2017 (26)
Họp Mặt - Họp Mặt 04-2017
Number of images in category: 26
Category Viewed: 595x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 05-2017 (27)
Họp Mặt - Họp Mặt 05-2017
Number of images in category: 27
Category Viewed: 499x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 06-2017 (27)
Họp Mặt - Họp Mặt 06-2017
Number of images in category: 27
Category Viewed: 591x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 07-2017 (8)
Họp Mặt - Họp Mặt 07-2017
Number of images in category: 8
Category Viewed: 573x
Rating: 0 / 0 vote
 
Địa điểm cho kỳ nghỉ holiday Tháng 09/2012 (25)
Du Ngoạn - Địa điểm cho kỳ nghỉ holiday Tháng 09/2012

Địa điểm cho kỳ nghỉ holiday 09/2012 ở Bermagui, một thị trấn cách Sydney khoảng 365km về phía nam của tiểu bang New South Wales, cách xa 100km từ Batemans Bay.

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 6273x
Rating: 5 / 1 vote
 
Kỳ nghỉ holiday tháng 9/2012 (51)
Du Ngoạn - Kỳ nghỉ holiday tháng 9/2012
Number of images in category: 51
Category Viewed: 7068x
Rating: 0 / 0 vote
 
Hội Hoa Xuân Canberra 10/2013 (62)
Du Ngoạn - Hội Hoa Xuân Canberra 10/2013

Hội Hoa Xuân - Floriade Canberra 10/2013

 

Number of images in category: 62
Category Viewed: 5194x
Rating: 0 / 0 vote
 
Kỹ Thuật Vĩnh Long (4)
Hình Ảnh Xưa - Kỹ Thuật Vĩnh Long
Number of images in category: 4
Category Viewed: 6294x
Rating: 0 / 0 vote
 
Tế Lễ Buổi Chiều (56)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 4 - 2011 - Tế Lễ Buổi Chiều
Number of images in category: 56
Category Viewed: 3956x
Rating: 0 / 0 vote
 
Hoạt Cảnh Hội Nghị Diên Hồng (32)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 4 - 2011 - Hoạt Cảnh Hội Nghị Diên Hồng
Number of images in category: 32
Category Viewed: 3728x
Rating: 0 / 0 vote
 
Dạ Tiệc (91)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 4 - 2011 - Dạ Tiệc
Number of images in category: 91
Category Viewed: 6074x
Rating: 0 / 0 vote
 
Dạ Tiệc - Đại Hội 5 (76)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 5 - 2012 - Dạ Tiệc - Đại Hội 5
Number of images in category: 76
Category Viewed: 5681x
Rating: 0 / 0 vote
 
Hoạt Cảnh Ngày Trở Về (28)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 5 - 2012 - Hoạt Cảnh Ngày Trở Về
Number of images in category: 28
Category Viewed: 3254x
Rating: 0 / 0 vote
 
Tế Lễ - Đại Hội 5 (60)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 5 - 2012 - Tế Lễ - Đại Hội 5
Number of images in category: 60
Category Viewed: 4269x
Rating: 0 / 0 vote
 
Chia Tay - Đại Hội 5 (27)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 5 - 2012 - Chia Tay - Đại Hội 5

Buổi Họp Mặt Ngày Chủ Nhật 25/11/2012 chia tay các thầy và đồng môn ở phương xa về dự Đại Hội Kỳ 5.

 

 

Number of images in category: 27
Category Viewed: 2990x
Rating: 0 / 0 vote
 
Đại Hội Kỳ 6 - 2013 (56)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 6 - 2013
Number of images in category: 56
Category Viewed: 4321x
Rating: 0 / 0 vote
 
Tiếp Đoàn Việt Nam tại Sydney (9)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 7 - 2014 - Tiếp Đoàn Việt Nam tại Sydney
Number of images in category: 9
Category Viewed: 2072x
Rating: 0 / 0 vote
 
Đại Hội Kỳ 7 - Phần 1 (44)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 7 - 2014 - Đại Hội Kỳ 7 - Phần 1
Number of images in category: 44
Category Viewed: 3192x
Rating: 0 / 0 vote
 
Đại Hội Kỳ 7 - Phần 2 (59)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 7 - 2014 - Đại Hội Kỳ 7 - Phần 2
Number of images in category: 59
Category Viewed: 3409x
Rating: 0 / 0 vote
 
Đại Hội Kỳ 8 - 2015 (76)
Đại Hội Thường Niên - Đại Hội Kỳ 8 - 2015
Number of images in category: 76
Category Viewed: 4302x
Rating: 0 / 0 vote
 
Họp Mặt 01-2013 (23)
Victoria - Họp Mặt 01-2013
Number of images in category: 23
Category Viewed: 3933x
Rating: 0 / 0 vote
 
Powered by Phoca Gallery