TIN BUỒN Thầy LÊ MINH TÍN

 
Chúng tôi vô vùng thương tiếc báo tin

Thầy LÊ MINH TÍN
Cựu giáo sư Kỹ Thuật Vĩnh Long - 1970

 
Đã từ trần lúc 05 giờ 40 ngày 10/03/2022
(nhằm ngày 8 tháng 2 năm Nhâm Dần)

Tại Hậu Giang, Việt Nam
 
Hưởng thọ 80 tuổi
 

vo-cung-thuong-tiec

Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc hương hồn Thầy an lạc nơi Phật Quốc.

 

 

Bạn không có quyền bình luận.