Thảo Luận

Trong cuộc họp Ban Chấp Hành mở rộng tất cả đã đồng ý hoãn việc mở diễn đàn cho đến khi mọi thành viên quen thuộc với việc sử dụng website để phát biểu ý kiến cũng như bình luận. Điều này nhằm tránh những phiền phức trong việc quản trị diễn đàn cũng như những kẻ xấu lợi dụng diễn đàn.

Trong thời gian này mục Thảo luận được mở ra nhằm đón nhận các ý kiến đóng góp cho Hội nói chung và cho Website nói riêng. Các thành viên cũng có thể nêu lên các vấn đề cần thảo luận hoặc lấy ý kiến của mọi người mà phần bình luận của các bài viết không thích hợp để dùng.

Bất cứ ai muốn mở một đề tài xin gửi email đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gửi thẳng từ phần Phản Hồi trên website. Vấn đề sẽ được đăng như một bài viết mới trong mục Thảo Luận và mọi người có thể góp ý bằng cách gửi bình luận cho bài viết này.

Thân mời mọi người cùng tham gia.

Sinh Hoạt Mới Của Hội

Trong mỗi kỳ họp mặt chúng ta sẽ dành thời gian để giới thiệu và trao đổi về một đề tài.

Xem thêm: Sinh Hoạt Mới Của Hội

Họp Mặt Từ Xa, tại sao không?

Nếu làm được thì các thành viên không đến dự họp được vẫn có thể theo dõi hoặc trao đổi ý kiến với mọi người.

Xem thêm: Họp Mặt Từ Xa, tại sao không?

Chuyên mục phụ

  • Xây Dựng Website

    Chuyên mục này thảo luận các ý kiến về xây dựng website của Hội.

    Số bài viết:
    2