Thơ: Kỹ Thuật Cao Thắng & Vĩnh Long

 truong-ky-thuat-caothangTrường Kỹ Thuật Cao Thắng

Kỹ năng rèn luyện sẽ tài ba

Thuật ngữ nâng cao sẽ tiến xa

Cao thâm nghề nghiệp nếu nghiên cứu

Thắng lợi rồi đây sẽ về ta

 

KTVL-Truongcu 1963Trường Kỹ Thuật Vĩnh Long (1963)

Kỹ năng là vốn quý quốc gia

Thuật ngữ luyện rèn thợ tài ba

Vĩnh viễn bám theo nghề thầy dạy

Long đong lận đận sẽ rời xa 

NHV - 02/2011
Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu

 

 

Bạn không có quyền bình luận.