Tặng Các Em Cựu Học Sinh Sinh Viên Kỹ Thuật

Phan-Dinh-PhungSân trường Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ - Phan Đình Phùng

 

1.
Cuộc đời đi học rất nên thơ
Học bài, học xưởng chiếm hết giờ
Bao nhiêu năm tháng mài miệt ấy
Xa bạn xa trường tiếc ngẩn ngơ

2.
Năm học qua mau như giấc mơ
Hẹn gặp lại nhau mãi đến giờ
Bao nhiêu năm ấy, thời gian ấy
Tình bạn ngày xưa vẫn chưa mờ.

3.
Buổi học qua mau như giấc mơ
Bẽn lẽn nhìn nhau đến cuối giờ
Bao nhiêu phút ấy thời gian ấy
Hình bóng người xưa vẫn chưa mờ.

(Riêng tặng cho các lớp có nam & nữ)

NHV - 11/2013
Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu

 

 

Bạn không có quyền bình luận.