Bài Viết

Nhớ về Trường xưa

Trường xây cất thêm, kiến tạo nên bộ mặt mới với hàng ngàn sinh viên, nhìn thấy họ tràn đầy sức sống, nghĩ lại mình đã gần nửa thế kỷ trôi qua.

Trường Cũ Thầy Xưa

Thầy cô bạn hữu mỗi người mỗi nơi trên khắp bốn phương trời xứ lạ chợt nhớ lại những kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò.

Vào Trường Kỹ Thuật - Phần 2

Muốn đạt được cứu cánh con người ta thường dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích mà mình đang vươn tới.

Vào Trường Kỹ Thuật - Phần 1

Câu chuyện duới đây không hề là một tiểu thuyết mà gần như là một tập hồi ký. Bởi vì tôi chưa từng là một người cầm bút

Nhớ về trường Kỹ Thuật

Tâm sự một thầy giáo trường kỹ thuât cùng giới thiệu tóm lược về các trường kỹ thuật miền Nam Việt Nam trước năm 1975.