Thơ: Họp Mặt Liên Trường Kỹ Thuật - 2011

 HopMat201307Họp mặt ngày 7/3/2013

 

Oanh, Huyện, Long, Phấn, Trâm, Trinh, Thảo
Tổ chức họp mặt thật chu đáo
Để bạn cũ thầy xưa có dịp
Tay bắt mặt mừng gặp lại nhau.

Ôn lại chuyện xưa lòng thấy đau
Thương cho bạn cũ còn lao đao
Kẹt lại quê nhà sống thiếu thốn
Tần tảo mưu sinh khổ biết bao.

 

SH8-3-2014 07Họp mặt ngày 9/3/2014

 

Khóc cho các bạn chết, bịnh, đau
Biết đến bao giờ gặp lại nhau
Xin ghi hình bạn vào tim não
Để nhớ một thời ngồi cạnh nhau.

Sau cơn binh lửa còn thấy nhau
Mừng vui lẫn lộn lòng nao nao
Tóc xanh ngày ấy giờ bạc trắng
Hạnh phúc tuổi cao, nét tự hào.

 

NHV - 01/2012
Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu

 

 

 

 

Bạn không có quyền bình luận.