Thông Báo

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Thông Báo v/v Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội Viết bởi Hoàng Chương 1602
Thông Báo v/v Tham Gia Ngày Làm Sạch Nước Úc (Clean Up Australia Day) Viết bởi Hoàng Chương 1207
Chúc Mừng Năm Mới Bính Thân Viết bởi Hoàng Chương 1339
Thông Báo Thay Thư Mời - Đại Hội 8 - 2015 Viết bởi Hoàng Chương 2151
Thông Báo Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu Kỳ 8 năm 2015 Viết bởi Hoàng Chương 2222
Ghi Tên Tham Dự Lễ Đầu Năm Của Người Lào Viết bởi Hoàng Chương 1236
Chúc Mừng Năm Mới Ất Mùi Viết bởi Hoàng Chương 1640
Chúc Mừng Tân BCH Victoria Viết bởi Hoàng Chương 1778
Chúc Mừng - BCH Queensland Viết bởi Hoàng Chương 1549
Thông Báo Thay Thư Mời - Họp Mặt Tất Niên 2015 Viết bởi Hoàng Chương 1204