Thông báo Số 1 v/v bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2020

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/V BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH

NHIỆM KỲ 2018-2020


Chiếu theo Nội quy của Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật VN/Úc Châu (tu chỉnh ngày 3-7-2011) phần VI điều 4.

        - Ban Chấp Hành sẽ được bầu lại trong vòng 6 tháng  trước khi hết nhiệm kỳ

Chiếu theo nội dung buổi họp ngày 30/03/2018 với sự tham dự của Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật VN/Úc Châu - NSW

Trân trọng thông báo đến toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật VN/Úc Châu – NSW về việc bầu cử ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018-2020.

I. BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ

Ban Giám Sát Bầu Cử: Gồm tất cả quý thầy cô cố vấn sinh hoạt thường xuyên.

Ban Tổ Chức Bầu Cử: Gồm tất cả thành viên ban Chấp Hành đương nhiệm.

Cử tri: Gồm tất cả hội viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật VN/Úc Châu NSW có tham gia sinh hoạt và có mặt trong ngày bầu cử.

Ngày Bầu Cử: Chủ Nhật 01/07/2018

 

II. ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ

Ban tổ chức bầu cử ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật VN/Úc Châu nhiệm kỳ 2018-2020 thông báo kêu gọi toàn thể hội viên NSW gởi danh sách liên danh ứng cử và đề cử ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018-2020. Thời hạn chót cuối ngày 15-06-2018.

Để tiện việc duyệt xét của ban Tổ Chức Bầu Cử xin gửi Danh sách liên danh ứng cử và đề cử về nơi nhận bằng một trong ba cách sau đây:

1. Gởi thư đến địa chỉ:

2/92 Seville St, Fairfield NSW 2165
(Anh Huyện mobile: 0407567673)

2. Gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc nêu ý kiến trong phần bình luận trên Trang Mạng LTKT VN/UC http://www.lientruongkythuat.org.au

3. Qua điện thoại đề cử & ứng cử tới bất cứ thành viên nào trong ban chấp hành đương nhiệm.

 

Trân trọng thông báo  

Ban Tổ Chức Bầu Cử

Ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

Thêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.