Thông Báo

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Thông Báo Thay Thư Mời - Đại Hội 9 - 2016 Viết bởi Hoàng Chương 1128
Thông Báo v/v Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội Viết bởi Hoàng Chương 1287
Thông Báo v/v Tham Gia Ngày Làm Sạch Nước Úc (Clean Up Australia Day) Viết bởi Hoàng Chương 895
Chúc Mừng Năm Mới Bính Thân Viết bởi Hoàng Chương 1061
Thông Báo Thay Thư Mời - Đại Hội 8 - 2015 Viết bởi Hoàng Chương 1779
Thông Báo Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu Kỳ 8 năm 2015 Viết bởi Hoàng Chương 1817
Ghi Tên Tham Dự Lễ Đầu Năm Của Người Lào Viết bởi Hoàng Chương 1052
Chúc Mừng Năm Mới Ất Mùi Viết bởi Hoàng Chương 1354
Chúc Mừng Tân BCH Victoria Viết bởi Hoàng Chương 1459
Chúc Mừng - BCH Queensland Viết bởi Hoàng Chương 1257