Thư Ngỏ v/v thực hiện tập Kỷ Yếu kỷ niệm 10 năm thành lập Hội

 

Kính mời quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và các Thân Hữu xa gần đọc Thư Ngỏ về việc thực hiện tập Kỷ Yếu kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu.

Ban Chấp Hành HAH LTKTVN/UC

 

Thêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.