Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu Kỳ 10 năm 2017

 

 

Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu kỳ 10 vừa được tổ chức ngày 26/11/2017 tại Sydney đã thành công tốt đẹp. 

Xin mời quý Thầy Cô, quý đồng môn và thân hữu đón xem các bài viết và hình ảnh của Đại Hội.

- Thơ Họp Mặt LTKTVN-UC Tại Sydney - 2017

Giới Thiệu Kỷ Yếu Ân Tình Kỹ Thuật (có link download)

 

Additional information