Sinh Hoạt Mới Của Hội

thuyettrinh04

Trong buổi họp mặt ngày 10/08/2014 anh Huyện đề nghị một sinh hoạt mới cho Hội, đó là trong mỗi kỳ họp mặt chúng ta sẽ dành thời gian để giới thiệu và trao đổi về một đề tài.

Đề tài có thể chọn bởi diễn giả hoặc theo đề nghị của các hội viên.

Thời gian khoảng 30 phút trong đó diễn giả trình bày nội dung và trả lời các câu hỏi.
Cuộc bàn luận có thể tiếp tục trong và sau bữa ăn.

Về hình thức diễn giả có thể nói chuyện trực tiếp, hay dùng slideshow hoặc video. Nếu cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật có thể nhờ một số anh em phụ giúp như tìm hình ảnh, làm slideshow, in bản tóm tắt, v.v...

Về nội dung có thể chọn các đề tài có liên quan đến chuyên môn của diễn giả hoặc thu thập được từ các nguồn thông tin khác. Các đề tài có thể trong mọi lãnh vực có thể là một phát minh mới, một chuyện lạ, một kinh nghiệm bản thân, v.v... đề tài càng thực tế càng tốt.

Vì thời gian có hạn nên buổi nói chuyện tránh đi sâu vào chi tiết, tốt nhất là giới thiệu và tóm tắt các điểm chính; nếu được cho các tài liệu tham khảo để tìm hiểu thêm.

Đây là một đề nghị làm phong phú thêm cho sinh hoạt của Hội chúng ta và để thực hiện được thì cần sự tiếp tay của mọi người. Trước mắt những ai có đề tài và có thể trình bày xin liên lạc với anh Huyện để sắp xếp và thông báo sớm cho toàn thể Hội viên.

Các Hội viên nếu muốn tìm hiểu về một đề tài nào đó thì cũng xin nêu ý kiến để tìm diễn giả thích hợp.
Tiến xa hơn chúng ta có thể mời diễn giả từ các hội đoàn bạn hoặc thậm chí tổ chức cho diễn giả hoặc hội viên tham gia thuyết trình từ xa qua internet.

Mong mọi người cùng góp ý kiến và tham gia để sinh hoạt của Hội chúng ta càng thêm phong phú.

Để bắt đầu cho sinh hoạt mới này ngày họp sắp tới 7/9/2014 anh Huyện sẽ trình bày về đề tài Kinh Nghiệm Mua Xe Hơi.

Những đề tài kế tiếp là:
- Anh Hòa trình bày về đề tài Chuyển Đổi Gien.
- Anh Chương trình bày về đề tài Chọn Password Như Thế Nào.

Thay Mặt Ban Chấp Hành
HC

 

Bình luận  

 
0 #3 Phan Nguyen thứ 7-01-15 16:43
Mỗi kỳ họp hàng tháng có thêm một đề tài thông dụng được trình bày là lối sinh hoạt mới của Hội.Hoan nghinh lắm.Đề nghị các bạn trẻ tự chọn đề tài hữu ích và mạnh mẻ tham gia thuyết trình
Một nhà giáo già.
 
 
0 #2 Vũ Hữu Lộc thứ 7-09-14 18:05
Tôi chơi mà còn thua thì làm sao mà dám " đăng đàn " thuyết trình " How to win " chắc phải chọn đề tài khác ,thân
 
 
0 #1 Hoàng Chương Thứ 4-09-14 20:50
Đề nghị Lộc trình bày về đề tài Làm sao để thắng máy kéo?
 

Bạn không có quyền bình luận.