PHÂN ƯU

 
Hay tin
 
Nhạc Mẫu Thầy Nguyễn Hữu Chính
Cựu Giáo Sư Kỹ Thuật Vĩnh Long

Bà NGUYỄN THỊ XÊ
Pháp Danh Diệu Kim
 
Sinh Năm 1922
Từ trần ngày 3 tháng 4 năm 2021
(nhằm ngày 23 tháng Hai năm Tân Sửu)
tại Sydney, New South Wale, Úc Đại Lợi
 
Hưởng thọ 99 tuổi

Linh cữu được quàn tại Nhà Quàn Trường An
120 Fairfield st, Fairfield, NSW 2165

Chương trình tang lễ:
Thứ Tư 7/4/2021:
03:00 PM - 08:00 PM     Thăm Viếng

Thứ Năm 8/4/2021
10:15 AM Lễ hỏa táng tại
Rookwood Memorial Garden and Crematorium
Memorial av, Rookwood, NSW 2141

 

 hoa-dam-tang

Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng Thầy Cô Chính và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà sớm Siêu Sanh Tịnh Độ.

 

 

Bạn không có quyền bình luận.