PHÂN ƯU - Thân mẫu của Anh Nguyễn Hữu Đạt

 Hay tin
Thân mẫu của Anh Nguyễn Hữu Đạt
Cựu học sinh Kỹ Thuật Vĩnh Long

Cụ Bà NGUYỄN THỊ NHIỀU
Sinh năm 1927
Đã từ trần ngày 09/10/2019
(nhằm ngày 11 tháng 09 năm Kỷ Hợi)
Tại Sàigòn, Việt Nam
 
Hưởng thọ 93 tuổi
 
hoa-dam-tang
Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng Anh Chị Đạt, Ngọc và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà sớm tiêu dao cõi Vĩnh Hằng.

 

 

Bạn không có quyền bình luận.