TIN BUỒN - Anh BÙI TOÀN

 
Chúng tôi vô vùng thương tiếc báo tin

Anh BÙI TOÀN

Cựu học sinh Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ
Hội Viên Hội Ái Hữu LTKT Việt Nam/Úc Châu Tây Úc
Anh vợ anh Phạm Mỹ Khiết, Hội Trưởng HAH LTKT VN/UC Tây Úc

vừa tạ thế ngày 24/02/2019
(nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)
Tại Perth, Úc Đại Lợi
 
Hưởng thọ 75 tuổi

vo-cung-thuong-tiec

Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính chia buồn cùng anh Khiết, Chị Xuân cùng tang quyến và cầu chúc hương hồn anh an lạc nơi cõi vĩnh hằng.

 

 

Bạn không có quyền bình luận.