TIN BUỒN

 
Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo cùng quý Thầy Cô và các bạn đồng môn

Cô TRẦN THỊ TUYẾT VÂN
Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Kỹ Thuật Vĩnh Long
 
 
vừa tạ thế ngày 04/07/2023
(Nhằm ngày 17 tháng 05 năm Quý Mão)
tại Đồng Tháp, Việt Nam
 
Hưởng thọ 90 tuổi
 
 
Chương Trình Tang Lễ
Lễ Nhập Quan: 12:00 PM ngày 05/07/2023
Lễ Động Quan: 14:00 ngày 06/07/2023
Lễ Hỏa Táng tại Sa Đéc, Đồng Tháp
 
vo-cung-thuong-tiec
 
Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính chia buồn cùng tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh Cô sớm về cõi vĩnh hằng.

 

 

Additional information