Thư Mời Họp Bạn Kỹ Thuật Nam Úc

Thầy Lưu Vĩnh Phước đã đứng ra tổ chức buổi Họp Bạn Kỹ Thuật lần đầu tiên tại Adelaide, Nam Úc. Thư mời được đăng trên Tuần Báo Adelaide.

Kính mong quý Thầy Cô và các bạn đồng môn Kỹ Thuật thông báo rộng rãi đến bạn bè tại Nam Úc tham dự để buổi họp mặt được thành công tốt đẹp.

ThuMoi Adelaide

 

 

Additional information