TIN VUI thành lập Hội Ái Hữu Liên trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu/Victoria

 

Ban Điều Hành xin thông báo một tin vui đến quý Thầy Cô và quý anh chị:

Vào ngày 27/01/2013 quý Thầy Cô cùng anh chị em gia đình Kỹ Thuật tại Melbourne đã tổ chức Ngày Họp Mặt để chính thức thành lập Hội Ái Hữu Liên trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu/Victoria và đã bầu Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2013-2015.

Toàn thể gia đình Kỹ Thuật xin chúc mừng quý Thầy Cô và quý đồng môn tại Victoria sẽ gặt hái được thành công tốt đẹp trong sinh hoạt sắp tới.

Thân ái
Ban Điều Hành Hội Ái Hữu Liên trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu

Xin mời xem thêm:
- Tường Trình Ngày Họp Mặt 27/01/2013
- Toàn bộ hình ảnh buổi họp mặt tại phần Hình Ảnh
- Video Ngày Họp Mặt 27/01/2013 tại Video Channel