Hình Ảnh Xưa

Hình ảnh xưa của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức

Thành lập ngày 05/10/1962 với tên Ban Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật thuộc Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ.

Xem thêm: Hình ảnh xưa của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức