TIN BUỒN Thầy PHAN ĐÌNH DU

 
Chúng tôi vô vùng thương tiếc báo tin

Thầy PHAN ĐÌNH DU
Cựu giáo sư Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ

 Sinh ngày 17 tháng 12 năm 1938
 
Đã từ trần ngày 13 tháng 03 năm 2022
(nhằm ngày 11 tháng 2 năm Nhâm Dần)

Tại Sài gòn, Việt Nam
 
Hưởng thọ 85 tuổi
 

vo-cung-thuong-tiec

Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc hương hồn Thầy an lạc nơi Phật Quốc.

 

 

Bạn không có quyền bình luận.