TIN BUỒN - Thầy LÊ ĐẠI ĐỨC

 
Chúng tôi vô vùng thương tiếc báo tin

Thầy LÊ ĐẠI ĐỨC
Cựu giáo sư Kỹ Thuật Vĩnh Long

 
Đã từ trần ngày 29/04/2020
(nhằm ngày mồng 7 tháng 4 năm Canh Tý)
Tại Vĩnh Long, Việt Nam
 
Hưởng thọ 80 tuổi

vo-cung-thuong-tiec

Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc hương hồn Thầy an lạc nơi Phật Quốc.

 

 

Bạn không có quyền bình luận.