PHÂN ƯU - Thân Mẫu anh Đỗ Hiển

 
Hay tin
 
Thân Mẫu anh Đỗ Hiển
Cựu Học Sinh Kỹ Thuật Cao Thắng

Bà VŨ THỊ THUYẾT
Từ trần ngày 23 tháng 11 năm 2019
(nhằm ngày 27 tháng Mười năm Kỷ Hợi)
tại Sydney, New South Wale, Úc Đại Lợi
 
Hưởng thọ 92 tuổi

Linh cữu được quàn tại Nhà Quàn Trường An
120 Fairfield st, Fairfield, NSW 2165

Chương trình tang lễ:
Thứ Ba 26/11/2019:
07:00pm - 08:00pm     Thăm Viếng

Thứ Tư 27/11/2019
Lễ hỏa táng tại
Rookwood Memorial Garden and Crematorium
Memorial av, Rookwood, NSW 2141

 

 hoa-dam-tang

Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng Anh Hiển, Chị Nguyệt và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà sớm Siêu Sanh Tịnh Độ.

 

 

Bạn không có quyền bình luận.