Anh Hùng Ngụy Văn Thà

 nguyvanthaNgụy Văn Thà và Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ-10 (Nguồn: Dân Làm Báo)

 

ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ Nhạc: Nguyễn Canh Tân, Thơ: Hạnh Nguyên.

Xin mời thưởng thức qua giọng ca Diệu Hiền

Xem bản PDF

AnhHungNguyVanTha

 Nguyễn Canh Tân - Hạnh Nguyên
Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu

 

 

Bạn không có quyền bình luận.