Một số tài liệu về Trường Trung Học Kỹ Thuật Vĩnh Long

KTVL-Truongcu 1963

Trường Trung Học Kỹ Thuật Vĩnh Long (hình chụp khoảng 1963)

 

Như mọi người đều biết khi cộng sản chiếm miền Nam họ đã đốt tất cả hồ sơ, tài liệu văn hóa và giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa.
Nhưng may mắn cho tài liệu về tiểu sử của trường Trung Học Kỹ Thuật Vĩnh Long còn giữ lại được là nhờ một cựu giáo sư đem về và giữ cho tới ngày hôm nay. Vị giáo sư này tặng cho tôi để đưa lên website của liên trường để cho mọi người đọc hoặc dùng làm tài liệu tham khảo.

Dưới đây là các tài liệu:

Lược Sử Và Tổ Chức Trường Trung Học Kỹ Thuật Vĩnh Long

Bản tiếng Anh Summary of The Vinh Long Polytechnic School

Trường Trung Học Kỹ Thuật Vĩnh Long Tổ Chức và Phát Triển 1961-1971

Bảng Kê Khai Số Lớp Trường Trung Học Kỹ Thuật Vĩnh Long niên khóa 1969-1970 (có con dấu của trường)

Huỳnh Văn Huyện
Cựu Học Sinh Trung Học Kỹ Thuật Vĩnh Long
Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu

 

 

 

 

 

 

Bình luận  

 
0 #1 Nông Quốc Hà Chủ nhật-10-16 13:14
Trường chưa có tư liệu lịch sử TH Kỹ Thuật Đà Nẵng, TH Kỷ thuật Nhatrang, giờ tìm cũng khó
 

Bạn không có quyền bình luận.