Lớp 12e Kỹ Thuật Vĩnh Long niên khoá 74/75
 

Lớp 12e Kỹ Thuật Vĩnh Long niên khoá 74/75 .
Từ trái sang phải Hàng ngồi: Hải, Hoà ,Hiếu, Thuận ,Khiêm, Hai.
Hàng đứng: Định,( khôngnhớ tên), Quốc, Huyện, Xứng, Trực, Xuân, Chảy, Thu, (ba ngươì đứng phiá sau), Kha, Hoàng, Phát.

Stop Slideshow
Start Slideshow
Refresh
Close Window
Rating: 0 / 0 vote  
  Only registered and logged in users can rate this image