TIN VUI Victoria

Ban Điều Hành xin thông báo một tin vui đến quý Thầy Cô và quý anh chị:

Vào ngày 9/12 quý Thầy Cô cùng anh chị em gia đình Kỹ Thuật tại Melbourne đã tổ chức buổi sinh hoạt thân mật và thống nhất thành hình Ban Vận Động Hội Ái Hữu Liên trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu/Victoria; đồng thời Ban Vận Động đã quyết định triệu tập phiên họp khoáng đại vào ngày 27/01/2013 để bầu Ban Đại Diện Victoria.

Toàn thể gia đình Kỹ Thuật xin chúc mừng quý Thầy Cô và quý anh chị em tại Victoria sẽ gặt hái được thành công tốt đẹp trong phiên họp này.

Thân ái
Ban Điều Hành Hội Ái Hữu Liên trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu