Thông báo Số 2 v/v bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/V KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH

NHIỆM KỲ 2018-2020


Chiếu theo Nội quy của Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật VN/Úc Châu (tu chỉnh ngày 3-7-2011) phần VI điều 4.Chiếu theo nội dung buổi họp ngày 30/03/2018 với sự tham dự của Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật VN/Úc Châu - NSW

Tiếp theo Thông Báo Số 1 Ban Tổ Chức Vận Động Bầu Cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Trân trọng thông báo đến toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật VN/Úc Châu – NSW về kết quả việc bầu cử ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018-2020 vào ngày Bầu Cử Chủ Nhật 01/07/2018 tại số 11 Bileola St, Villawood, NSW 2163.

 

Kết quả ghi danh ứng cử và đề cử: 

Không có ứng cử viên cũng không có hội viên chấp nhận đề cử.

Ban Tổ Chức Bầu Cử tiến hành bầu cử:

Tất cả thành viên hiện diện trong ngày bầu cử bỏ phiếu kín ghi tên người mình đề cử vào chức vụ Hội trưởng.

Kết quả bầu cử:

31 thành viên hiện diện đã bỏ phiếu đề cử một số thành viên. Sau khi thảo luận tất cả đã đồng thuận với kết quả sau đây:

Anh Huỳnh Văn Huyện đảm nhiệm chức vụ Hội Trưởng

Anh Lê Thanh Long đảm nhiệm chức vụ Hội Phó kiêm Thư Ký.

Chị Trương Thị Ngọc Trâm đảm nhiệm chức vụ Ủy Viên Văn Hóa và Xã Hội kiêm Thư Quỹ.

 

Tân Ban Chấp Hành đã nhận bàn giao và chính thức điều hành Hội trong buổi họp mặt ngày 12/08/2018.

 

 

Trân trọng thông báo  

Ban Tổ Chức Bầu Cử

Ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

Thêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.