PHÂN ƯU - Em của Anh Lê Thanh Long

 Hay tin
Em của Anh Lê Thanh Long
Cựu học sinh Kỹ Thuật Vĩnh Long
Thư ký Hội Ái Hữu LTKTVN/UC NSW


Ông LÊ PHƯỚC LỘC
Sinh ngày 04/07/1956
Đã từ trần ngày 27/09/2019
Tại Sydney, Úc Đại Lợi
 
Hưởng thọ 64 tuổi
 
hoa-dam-tang
Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng Anh Chị Long và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh Ông Lê Phước Lộc sớm tiêu dao cõi Vĩnh Hằng.

 

 

Bạn không có quyền bình luận.