TIN BUỒN - Thầy TRẦN HỮU PHỤNG

 
Chúng tôi vô vùng thương tiếc báo tin

Thầy TRẦN HỮU PHỤNG
(Thượng Tọa Thích Từ Trí)
Cựu giáo sư Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ

 
Sinh ngày 01/01/1940
Đã thị tịch ngày 03/09/2019
(nhằm ngày mồng 5 tháng 8 năm Kỷ Hợi)
Tại Frankfurt, Đức Quốc
 
Hưởng thọ 79 tuổi

vo-cung-thuong-tiec

Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc hương hồn Thầy an lạc nơi Phật Quốc.

 

 

Bạn không có quyền bình luận.