PHÂN ƯU - Nhạc Mẫu anh Chu Hoàng Chương

 
Hay tin
 
Nhạc Mẫu anh Chu Hoàng Chương
Cựu Học Sinh KT Nguyễn trường Tộ - Phan Đình Phùng


Bà NGUYỄN THỊ XUYÊN
 
Từ trần ngày 05 tháng 06 năm 2019
(nhằm ngày 03 tháng Năm năm Kỷ Hợi)
tại Sydney, New South Wale, Úc Đại Lợi
 
Hưởng thọ 97 tuổi

Linh cữu được quàn tại Nhà Quàn Trường An
120 Fairfield st, Fairfield, NSW 2165

Chương trình tang lễ:
Chủ Nhật 09/06/2019:
10:00 - 11:30     Lễ cầu siêu
11:30 - 15:00     Thăm Viếng

Thứ Ba 11/06/2019
11:00                  Lễ phát tang và nhập liêm
11:30                  Lễ di quan
12:30 - 13:00     Lễ an táng và hỏa táng tại South Chapel
Rookwood Memorial Garden and Crematorium
Memorial av, Rookwood, NSW 2141

 

 hoa-dam-tang

Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng Anh Chị Chương, Thúy và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà sớm Siêu Sanh Tịnh Độ.

 

 

Bạn không có quyền bình luận.