PHÂN ƯU Nhạc Phụ Anh Lê Ngọc Điệp

 Hay tin
 
Nhạc Phụ Anh Lê Ngọc Điệp
Cựu học sinh Trung Học Kỹ Thuật Cần Thơ
Hội viên Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu NSW
 
Cụ Ông LÊ ĐỨC TRIÊM 
 
 
Từ trần ngày 28/08/2018
tại Sydney, Úc Đại Lợi
 
Hưởng thọ 106 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại Nhà Quàn Trường An
356 The Horsley Dr, Fairfield, NSW
 
Lễ viếng lúc 5:00pm Thứ Sáu 31/08/2018
hoa-dam-tang
Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng Anh Điệp, Chị Xuân và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh Cụ Ông sớm về miền cực lạc.

 

 

Bạn không có quyền bình luận.