PHÂN ƯU Hiền thê của Thầy Hồ Bá Đinh

 Hay tin
 
Hiền thê của Thầy Hồ Bá Đinh
Cựu Giáo Sư Kỹ Thuật Cao Thắng
Cố Vấn Hội Ái Hữu LTKTVN/UC NSW


Bà NGUYỄN THỊ THU THỦY
 
Đã mãn phần vào lúc 11:30 tối ngày 29/10/2017
(nhằm ngày 10 tháng 9 năm Đinh Dậu)
 
Tại Sydney
 
Hưởng thọ 74 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại Nhà Quàn Trường An
120 Faifield Street, Fairfield NSW 2165
 
hoa-dam-tang
Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng Thầy Đinh và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh Cô sớm tiêu dao cõi Vĩnh Hằng.

 

 

Thêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.