PHÂN ƯU Chị của Thầy Nguyễn Hữu Chính

 Hay tin trễ
 
Chị của Thầy Nguyễn Hữu Chính
Cựu giáo sư Kỹ Thuật Vĩnh Long
Cố Vấn Hội Ái Hữu LTKTVN/UC NSW


Bà NGUYỄN THÚY ANH
 
Pháp danh Quảng Hiền
Đã từ trần ngày 22/07/2017
Tại Huế, Việt Nam
 
Hưởng thọ 83 tuổi
 
hoa-dam-tang
Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng Thầy Cô Chính và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh Bà Nguyễn Thúy Anh sớm tiêu dao cõi Vĩnh Hằng.

 

 

Thêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.