PHÂN ƯU Nhạc mẫu của anh Nguyễn Xuân Trường

 Hay tin
 
Nhạc mẫu của anh Nguyễn Xuân Trường
Hội Viên Hội Ái Hữu LTKTVN/UC


Cụ Bà TRẦN THỊ BÔN

Vừa qua đời ngày Thứ Bảy 18 tháng 3 năm 2017
tại Tân Bình, Sàigòn, Việt Nam 
Hưởng thọ 90 tuổi
hoa-dam-tang
Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng Anh Trường, Chị Oanh và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà sớm tiêu dao cõi Vĩnh Hằng.

 

 

Thêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.